Svenska

Urbana Frirum är en ideell förening. Vårt ändamål är att agera i gränslandet mellan forskningsdriven teoribildning och manifestering av sådan i det fysiska stadsrummet. Utgångspunkten är lokal hållbar stadsutveckling med fokus på community och offentliga ytor och platser; att öka variationen och tillgängligheten genom ett innovativt, experiemntellt  och normkritiskt tankesätt.

Caroli Park är en forskningsbaserad installation i den avsakraliserade Caroli Kyrka, med start under kulturarvshelgen den 7-9 sep 2018. Syftet är att demonstrera, utforska och diskutera potentialen i en offentligt tillgänglig inomhuspark, tillsammans med allmänheten, staden, Svenska Kyrkan, forskare och näringslivet. Projektidén har sin utgångspunkt i synergin mellan kulturhistoriskt värde och hållbar stadsutveckling.

Läs mer:

TEAM

Daniel Zahedpour Anaraky

Adele Cain

Urbana Frirum

Östergatan 16

211 25, Malmö

Org.nummer: 802515-2284

info@urbanafrirum.se© Copyright. All Rights Reserved.